Medlem

När du är medlem i Carolus får du möjlighet att delta i och uppleva en mängd olika kulturevenemang.

Du gör din intresseanmälan för medlemsskap genom att fylla i formuläret här till höger.

Kulturföreningen CAROLUS är en ideell förening med uppgift att bland kommunanställda och förtroendevalda i Karlskrona kommun väcka, underhålla och öka intresset för konst och annan kultur. Om du har slutat som kommunanställd eller förtroendevald har du möjlighet att kvarstå som medlem i föreningen.
Föreningen anordnar:

  • Utställningar av konst och konsthantverk
  • Föreläsningar och diskussionsaftnar
  • Utlottningar av inköpt konst och konsthantverk
  • Utställningsbesök, studieresor och liknande arrangemang för medlemmar och deras medbjudna

Kom gärna med förslag på aktiviteter, så tar styrelsens omhand detta i sin planring av program.

Du gör din intresseanmälan förmedlemsskap genom att fylla i formuläret här till höger.  Medlemsavgiften är 360:- per år som vanligtvis tas ut som löneavdrag med 30:- per månad alternativt helårsavgift för de som inte har månadslön/månadsersättning.