Medlem

När du är medlem i Carolus får du möjlighet att delta i och uppleva en mängd olika kulturevenemang.
Du ansöker enklast om ditt medlemskap i formuläret här till höger.

Karlskrona kommuns kulturförening (Kulturföreningen CAROLUS) är en ideell förening med uppgift att bland kommunanställda och förtroendevalda väcka, underhålla och öka intresset för konst och annan kultur. Om du har slutat som kommunanställd eller förtroendevald har du möjlighet att kvarstå som medlem i föreningen.
Föreningen anordnar:

  • Utställningar av konst och konsthantverk
  • Föreläsningar och diskussionsaftnar
  • Utlottningar av inköpt konst och konsthantverk
  • Utställningsbesök, studieresor och liknande arrangemang för medlemmar och deras medbjudna

Kom gärna med förslag på aktiviteter, så tar styrelsens omhand detta i sin planring av program.