Årets årsmöte genomförs digitalt

Årsmöte med Carolus

Situationen med Covid-19 är fortfarande bekymmersam och Carolus årsmöte kommer att genomföras digitalt. Detta årsmöte kommer att startas den 12 maj 2021 och pågå under 14 dagar.