Styrelsens sammanträde 20 oktober

CAROLUS styrelse

Styrelsen sammanträdde 20 oktober och här är ett litet sammandrag över de frågor som behandlades.

Förberedelse inför årsmötet 2023 inleddes med bl. a. beslut om hemligt närvaropris.

Medlemsvärvningar det senaste året och utlottning av värvarpriser

Kommande evenemang under våren 2023

Styrelsens besök på utställningar i Ronneby och Karlshamn för eventuella inköp av konst

Ansvarsområden inom styrelsen

Nästa möte äger rum 10 november 2022