Styrelsens sammanträde den 10 november

CAROLUS styrelse

Styrelsen sammanträdde den 10 november och här är ett litet sammandrag över de frågor som behandlades:

Medlemsförmåner till alla medlemmar inför julen 2022

Värvningskampanjen fram till 31 mars 2023.

Genomgång av inköp och vinstlista till dagens datum-

Föreningens riktlinjer för inköp av konstverk

Ansvarsfördelning i styrelsen