2021 års utlottning av konstverk

Pandemin sätter stopp för oss i år. Utlottningen där vi alla kan närvara kommer inte att kunna genomföras. Styrelsen kommer därför att genomföra utlottningen och alla medlemmar får del av listan över årets vinnare. Ett fint närvaropris kommar att tilldelas alla medlemmar som deltar i det digitala årsmötet.