ART CARLSKRONA Jul- och Konstmarknad

ART Carlskrona inbjuder till jul- och konstmarknad på Borgmästarkajen 6. Ett flertal karlskronakonstnärer är representerade.