Ett processrum för demokrati Gör din röst hörd

Under våren förvandlas Kulturcentrums södra konsthall till ett processrum där olika röster undersöker begreppet "demokrati" på ett lekfullt sätt. Vi hälsar alla besökare välkomna som deltagare!

Projektet ”Demokrati – gör din röst hörd” startade hösten 2023 och har utformats i dialogmöten mellan Kulturcentrum Ronneby konsthall och olika grupper i Ronneby. Under höst och vinter har elever formulerat och gestaltat demokratiska frågor som de vill lyfta, här kan vi nu ta del av resultaten. Så förvandlas konsthallen till ett processrum där demokratiarbetet flyttar in och pågår under hela april och maj. Här kommer saker att skapas, samtal att äga rum, åsikter och drömmar att synliggöras. Den 17 maj avslutar vi med ett finissage och en manifestation där vi tillsammans vandrar från konsthallen till torget.

Välkommen att delta och följa ett levande processrum för demokrati i Ronneby. Gör din röst hörd! Här får du plats att synas.

Medverkar i projektet
Barnen i Kulturcentrums Konstklubb
Ronneby Kulturskola
Listerbyskolan
Story Makers på Blekinge Folkhögskola
Parkdalaskolan
Gymnasieskolan Knut Hahn
Bokelundsskolan
Pirjo Elovaara och Annika Olofsdotter Bergström
OTALT, Sara Falkstad och Helene Karlsson.