Om CAROLUS

Kulturföreningen CAROLUS är en ideell arbetsplatsförening på Karlskrona kommun, som vill väcka, underhålla och öka intresset för konst och andra kulturområden. Medlemskap kan ges till anställda och förtroendevalda i Karlskrona kommun och dess bolag.

Du kan ta del av Kulturföreningen CAROLUS stadgar genom att klicka på länken under ”Relaterat” här till höger.